În această secțiune vom publica anunțuri atunci când vom avea nevoie de noi colegi, voluntari sau angajați, pentru proiectele pe care le realizăm sau pentru a vă informa despre evoluția proiectelor în derulare.

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.