Despre noi

Despre noi

Am luat ființă în anul 2010 cu scopul de a susține educația copiilor și a tinerilor. Pe parcurs, atenția noastră s-a îndreptat către realizarea de activități culturale și de petrecere a timpului liber, pentru ca din anul 2014 să ne concentrăm pe turismul accesibil – turism destinat persoanelor cu dizabilități, seniorilor și familiilor care călătoresc cu copii mici.

Am luat astfel contact direct cu dizabilitatea – un univers caracterizat printr-o multitudine de particularități, bariere de ordin fizic sau în accesarea serviciilor pe care mulți dintre noi le iau drept firești (inclusiv sănătatea, educația, posibilitatea de angajare, transportul și accesul la informație), participare redusă la viața economică și socio-culturală, vulnerabilitate crescută la situații de risc și urgențe umanitare.

Nevoile pe care le-am identificat sunt, așadar, multiple și sistemice. Prin activitatea noastră și proiectele pe care le realizăm împreună cu persoane cu dizabilități, oferim soluții punctuale pentru ameliorarea situației din perspectiva accesului la infrastructura fizică, educăm personalul din instituții publice și private care are contact direct cu persoanele cu dizabilități și sprijinim participarea nediscriminatorie la viața economică, socială și culturală.

Acestea sunt

Valorile care contează !

Misiune

Vrem să contribuim la crearea unor condiții adecvate, în termeni calitativi și cantitativi, pentru accesul cât mai larg al persoanelor vulnerabile la activități educaționale, sociale, economice, la sănătate, cultură, sport și petrecere a timpului liber, inclusiv în mediul online.

Obiective

Obiectivele noastre se subscriu scopului Asociației: acela de a crea o infrastructură de natură să faciliteze integrarea socială și pe piața muncii a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate și în special a persoanelor cu dizabilități, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții acestora. Această infrastructură este formată din instrumente, servicii, logistică, parteneriate, rețele și mai ales o echipă formată din membri, voluntari și angajați care împărtășesc aceleași valori și angajamentul față de scopul propus.

Transparență

Considerăm că transparența este un element-cheie pentru câștigarea încrederii publicului, consolidarea relațiilor cu membrii, partenerii și sponsorii, dar și pentru a atrage voluntari și beneficiari.

Comunicăm permanent pe paginile noastre de Facebook și Instagram, actualizăm constant conținutul site-ului și ne preocupăm ca adresele noastre de e-mail să fie funcționale și să nu creeze probleme de siguranță.
Ni se pare normal să știi ce ne-am propus prin documentele statutare sau care sunt drepturile și obligațiile membrilor.

Găsești pe site documentul pe care trebuie să îl completezi atunci când dorești să ni te alături ca membru, dar și pe cel pe care trebuie să ni-l transmiți atunci când decizi să renunți la această calitate.

Dacă te gândești să ni te alături ca voluntar, tot pe site găsești contractul.

Toate formularele sunt inteligente și accesibile, putând fi semnate olograf sau electronic și transmise către noi în format fizic sau prin e-mail.

Publicăm pe site rapoarte de activitate anuale, în care prezentăm sintetic activitățile pe care le-am desfășurat, proiectele la care am lucrat, execuția bugetară și, dacă sponsorii  doresc să fie menționați public, cine sunt cei care ne-au sprijinit financiar sau material.

Dacă intenționezi să ne susții financiar în calitate de sponsor, poți studia contractul pe care îl propunem. În cazul în care reprezinți o persoană juridică, găsești toate informațiile care îți permit să verifici dacă ne-am menținut înregistrarea în Registrul entităților/unităților de cult ținut de ANAF, ca să poți beneficia de deducerile fiscale prevăzute de lege.

Echipa

Să facem cunoștință !

Noi suntem cei care construim în fiecare zi, cu răbdare, perseverență și pasiune proiectul CED România !

Cristina

Cristina este unul dintre membrii fondatori și Președintele Asociației.

Dragoș

Dragoș este Directorul Executiv și asigură managementul operațional. Coordonează voluntarii și, în calitate de avocat, se asigură de legalitatea tuturor acțiunilor pe care le întreprindem.

irina

Irina este managerul proiectului România accesibilă, în care și-a pus toată experiența în turism accesibil, pasiunea pentru acest domeniu și dorința ca România să fie o destinație primitoare pentru toți.

Andrei S.

Andrei S., doctor în Geografia Turismului, completează profilul echipei cu competențe în educație de nivel universitar și în cercetare.

Bianca

Bianca, membră a Asociației, ne promovează ca partener social al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domenii precum: antreprenoriat, stagii de practică, internship-uri și realizarea de acțiuni în comun care au ca scop îmbunătățirea calității vieții și integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Maria

Maria se ocupă de prezența noastră online

Andrei D.

Andrei D., membru fondator al Asociației, se asigură că designul materialelor pe care le producem este incluziv și se implică în activități de instruire non-formală privind modul în care trebuie proiectate materialele astfel încât să fie accesibile tuturor.

Marius

Marius, membru al Asociatiei, este webmaster-ul nostru și se implică în activități de instruire non-formală privind accesibilitatea web.

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.