Youthwork Effectiveness and Improvement in Intercultural Settings 2021-1-CY02-KA151-YOU-000007121

Lider de parteneriat: Network for European Citizenship and Identity Cyprus (NECI) (Cipru)

Parteneri: YouthMix (Armenia); MilleniuM (Moldova); Asociația Walk Together (Bulgaria); Society Bridge to the Future (Georgia); Cultural and educational platform “Sense” (Ucraina); NECI Italia; Asociația CED România.

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea calității în lucrul cu tinerii prin promovarea educației non-formale – schimburi de experiență de natură personală și profesională și contribuții bazate pe competențe și lucru în echipă realizate de către cei 24 de reprezentanți ai organizațiilor partenere.
Proiectul și-a propus, de asemenea, întărirea colaborării internaționale dintre organizații și persoane implicate în lucrul cu tinerii cu scopul de a elimina discriminarea și marginalizarea prin practici de incluziune socială, de a aduce un impact pozitiv asupra bunăstării fizice și psihice a societății în general și de a îmbunătăți abilitățile și competențele lucrătorilor de tineret și ale tinerilor în scopul creșterii capacității antreprenoriale și de angajare a acestora.

Găzduit de către NECI EU la Protaras (Cipru) în luna octombrie 2022, cu o vizită pregătitoare organizată în luna august 2022, proiectul a analizat și a propus instrumente și practici care încurajează și contribuie efectiv la creșterea capacității lucrătorilor de tineret și dezvoltarea lor profesională într-un mediu multicultural.

Prin activitățile de educație non-formală s-au analizat și s-au identificat modalități prin care lucrătorii de tineret pot contribui mai activ la asigurarea diversității, pot acționa mai eficient în medii conflictuale și pot promova mai intens importanța lucrului cu tinerii și a impactului sustenabil pe care acesta îl are în societate prin tehnici de vizibilitate și diseminare a informațiilor.

Lider de parteneriat: Federación de Asociaciones de Discapacitados COCEMFE Oretania C. Real (Spania)

Parteneri: Valjevikens folkhögskola (Suedia); Society in Progress (Grecia); Rightchallenge – Associação (Portugalia); Asociația CED România

Proiectul s-a desfășurat în perioada aprilie 2020 – februarie 2022 și și-a propus să analizeze modul în care câte cinci organizații de tineret sau care sunt de interes pentru tinerii din fiecare țară participantă asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Fiecare partener a analizat și a definit principalele elemente de accesibilitate universală, așa cum sunt prevăzute în normele legale locale, și a identificat câte cinci organizații din fiecare țară, a căror accesibilitate a fost evaluată. Contextul pandemiei Covid-19 a făcut ca numai o parte dintre acestea să fie vizitate de către unii dintre reprezentanții partenerilor (Grecia, Portugalia, Spania), întâlnirile și discuțiile putându-se preponderent online.

În urma acestor studii pe teren au rezultat materiale de prezentare a organizațiilor evaluate, care au fost analizate și discutate în cadrul parteneriatului, cele mai bine practici fiind incluse într-un ghid de studii de caz.

Atât prezentările fiecăruia dintre parteneri cât și materialul care prezintă bunele practici identificate în cele cinci țări au fost diseminate către public în cadrul evenimentului final al proiectului, organizat în data de 25 noiembrie 2021: Congresul internațional „AYO: Accesibilitatea în entități destinate tinerilor”, găzduit de către Centrul Regional Valdepenas al Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Lider de parteneriat: Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS) (România)

Parteneri: Permacultura Cantabria (Spania); Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România (ANDCTR); Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică (ATIC); Asociația CED România.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 03.08.2020 – 02.02.2022 și a constat în organizarea unui program de educație non-formală în domeniul dizabilității găzduit de către ONG-ul Permacultura Cantabria la Ramales de la Victoria (Spania).

Între 28 septembrie și 7 octombrie 2021, cei trei colegi care au reprezentat CED România au beneficiat de formare profesională, de schimburi de experiență cu ceilalți participanți, au vizitat diverse organizații din Spania care lucrează cu adulți cu nevoi speciale și au asimilat exemple de bună practică. Ei și-au îmbunătățit astfel abilitățile, metodele și instrumentele de lucru cu grupurile de persoane cu dizabilități și familiile acestora și, prin atelierele organizate la nivel intern în cadrul organizației, au transferat către restul echipei cunoștințele astfel dobândite.

A doua ediție a Congresului TUR4all desfășurată online în luna noiembrie 2020 a avut drept scop diseminarea modelului spaniol de Destinație Inteligentă care abordează accesibilitatea și care aduce beneficii atât localnicilor cât și vizitatorilor.

Am răspuns invitației deschise de a propune un exemplu de bună practică într-unul dintre domeniile stabilite de către organizatori care, dacă ar fi fost acceptat, urma să fie prezentat în cadrul evenimentului.

Proiectul pe care l-am propus împreună cu Asociația Help Me Be a Rock Star în cadrul secțiunii „Accessibility best practices in theatres and shows” a fost concertul incluziv „Nu stau acasă I” organizat de această asociație care organizează evenimente incluzive în scopul colectării de fonduri pentru micul Patrick în vârstă de 4 ani, bolnav de epilepsie împreună cu Supereroi Printre Noi, o asociație care promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin evenimente culturale adaptate.

Am fost deosebit de încântați să primim vestea acceptării propunerii noastre, proiectul fiind prezentat în prima parte a sesiunii care a avut loc în data de 27 noiembrie.

The owner of this website has made a committment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.