Youthwork Effectiveness and Improvement in Intercultural Settings 2021-1-CY02-KA151-YOU-000007121

Lider de parteneriat: Network for European Citizenship and Identity Cyprus (NECI) (Cipru)

Parteneri: YouthMix (Armenia); MilleniuM (Moldova); Asociația Walk Together (Bulgaria); Society Bridge to the Future (Georgia); Cultural and educational platform “Sense” (Ucraina); NECI Italia; Asociația CED România.

Proiectul își propune îmbunătățirea calității în lucrul cu tinerii prin promovarea educației non-formale – schimburi de experiență de natură personală și profesională și contribuții bazate pe competențe și lucru în echipă realizate de către cei 24 de reprezentanți ai organizațiilor partenere.
Proiectul are ca obiectiv întărirea colaborării internaționale dintre organizații și persoane implicate în lucrul cu tinerii cu scopul de a elimina discriminarea și marginalizarea prin practici de incluziune socială, de a aduce un impact pozitiv asupra bunăstării fizice și psihice a societății în general și de a îmbunătăți abilitățile și competențele lucrătorilor de tineret și ale tinerilor în scopul creșterii capacității antreprenoriale și de angajare a acestora.

Găzduit de către NECI EU la Protaras (Cipru) în luna octombrie 2022, cu o vizită pregătitoare în luna august 2022, proiectul urmărește să analizeze și să propună instrumente și practici care încurajează și contribuie efectiv la creșterea capacității lucrătorilor de tineret și dezvoltarea lor profesională într-un mediu multicultural.

Prin activitățile de educație non-formală se vor analiza și identifica modalități prin care lucrătorii de tineret pot contribui mai activ la asigurarea diversității, pot acționa mai eficient în medii conflictuale și pot promova mai intens importanța lucrului cu tinerii și a impactului sustenabil pe care acesta îl are în societate prin tehnici de vizibilitate și diseminare a informațiilor.