Proiecte

CARTE DE VIZITĂ

Proiecte în derulare

Unele dintre aceste proiecte reprezintă activități pe care le realizăm în mod continuu. Mai des în ultimii ani, însă, a fost nevoie să le întrerupem temporar pentru că nici noi și nici partenerii nu le-am mai putut susține din punct de vedere financiar sau pentru că… COVID.
Altele sunt finanțate din fonduri europene și realizate în parteneriat cu entități din țară și din Europa.

Evaluarea accesibilității instituțiilor publice și private care se adresează publicului

Institutii publice

Ne-am documentat, am învățat din experiențele și bunele practici ale partenerilor noștri și ale altora, din țară și din străinătate, ne-am instruit și am creat proceduri de auditare a accesibilității împreună cu persoane cu diverse tipuri de dizabilitate – pentru că acestea sunt singurele care pot oferi evaluări obiective.

Partenerii și colaboratorii noștri arhitecți, designeri sau furnizori de tehnologii asistive ne ajută să realizăm rapoarte de accesibilitate mai specifice, astfel încât să fim în măsură să propunem soluții de adaptare adecvate pentru spațiile analizate.

Lipsa resurselor financiare pentru implementarea acestor recomandări este, însă, un obstacol major.

Proiectul constă în realizarea unui site de prezentare a locațiilor accesibile din România și a posibilităților de participare la activități turistice și culturale, promovat pe canalele de socializare asociate: FacebookInstagramTwitter, LinkedIn.

 Proiectul este în dezvoltare, scopul fiind acela de a deveni un hub de informații pentru publicul interesat și o platformă de comunicare pentru toți actorii cu preocupări în direcția creșterii gradului de accesibilizare sau adaptare a mediului construit și în accesibilizarea serviciilor, contribuind astfel la o mai largă incluziune și participare a persoanelor cu dizabilități.

Servicii de transport adaptat

Transport persoane cu dizabilitati

Accessible Romania by Sano Touring ne ajută să asigurăm servicii de transport adaptat punându-ne la dispoziție microbuzul lor cu o capacitate de 8+1 locuri, în care pot încăpea cel mult trei scaune rulante sau două fotolii rulante, accesorii precum rampe mobile, de care am putea avea nevoie pe traseu (pentru că nu se știe niciodată cu ce provocări de acces te poți confrunta!) și un scaun rulant pe care îl putem folosi la nevoie.

De-a lungul timpului, Crafty, cum l-am „botezat”, a ajutat oamenii să ajungă la medic sau în diverse locuri unde aveau nevoie, a adus bucuria sărbătorii Crăciunului unui grup de rezidenți ai unui cămin de bătrâni din București care își doreau să vadă bradul din Piață (doamna în scaun rulant nu mai ieșise din incinta căminului de tare multă vreme!) și ne-a permis să contribuim și noi la evenimente organizate de colegi.

Proiecte europene

Lider de parteneriat: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS COCEMFE ORETANIA C.REAL (Spania)

Parteneri: Valjevikens folkhögskola (Suedia); Society in Progress (Grecia); Rightchallenge – Associação (Portugalia); Asociația CED România

Proiectul se desfășoară în perioada 31.05.2019 – 31.12.2021 și își propune să analizeze modul în care câte cinci organizații de tineret sau care sunt de interes pentru tinerii din fiecare țară participantă asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Studiile de caz vor fi incluse într-un ghid de proceduri de bună practică.

Activități:

Studierea, analiza și definirea principalelor elemente de accesibilitate în cadrul organizațiilor de tineret

Analiza bunelor practici observate, pregătirea unui ghid de proceduri

Diseminarea studiului

Stabilirea măsurilor care au ca scop excluziunea socială a tinerilor cu dizabilități

Lider de parteneriat: CENTRUL DE FORMARE SI EVALUARE IN ASISTENTA SOCIALA (CFCECAS) (România)

Parteneri: Permacultura Cantabria (Spania); Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România (ANDCTR); Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică (ATIC); Asociația CED România.

Proiectul se desfășoară în perioada 03.08.2020 – 02.02.2022 și constă într-un program de instruire în domeniul dizabilității cu durata de 8 zile găzduit de către ONG-ul Permacultura Cantabria la Ramales de la Victoria (Spania) cu participarea a câte trei reprezentanți din partea fiecărui partener.

Între 28 septembrie și 7 octombrie 2021, 12 participanți din România au beneficiat de formare profesională în Spania, au vizitat diverse organizații din Spania care lucrează cu adulți cu nevoi speciale și au asimilat exemple de bună practică. 

Grație acestui curs și atelierelor organizate la nivel intern de către fiecare dintre partenerii din România, mulți dintre formatorii pentru adulți își vor îmbunătăți abilitățile, metodele și instrumentele de lucru cu grupurile de persoane cu dizabilități și familiile acestora.